تبلیغات
.:. بخشداری نوسود .:. - معرفی بـخشـــــــــداری

 

صفحه اصلی

تماس با ما

آرشیو مطالب

طراح قالب

 
  سالی که مزین به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است را به ملت سرفراز ایران تبریک عرض می نماییم. / بخشداری نوسود /

منوی اصلی
لینکهای سریع

آرشیو ماهانه
فروردین 1394
اسفند 1393
بهمن 1393
آبان 1393
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391


آمار بازدید

» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آخرین اخبار ایران و جهان
 


1ـ بخشداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی كشور و در ارتباط با ادارات مؤسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هایی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی و رده انتظامی در بخش ، شورای اسلامی شهر و شهرداری و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود .

 ـ رده های انتظامی در بخش در چار چوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت مناطق دارند ، همكاری و هماهنگی لازم بعمل خواهند آورد.

 ـ بخشدار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر استاندار و فرماندار مسئول بوده و به عنوان نماینده  وزارت كشور در ارائه و اجرای وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در بخش خواهد بود و در مقابل مسئول   مافوق پاسخگوست.

 ـ وظایف و اختیارات بخشدار در قلمرو مأموریت خویش به شرح زیر است:

 

1ـ مسئول پیگیری در برقراری حفظ و نظم و امنیت بخش است .

2ـ هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تأمین بخش (در صورت داشتن جمعیت بیش از 100 هزار نفر) و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.

3ـ كلیه ارگان های عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرائی بخش موظفند مصوبات شورای تأمین بخش را اجرا نمایند و در صورت عدم اجرا با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.

4ـ هدایت و نظارت بر عملكرد شورای تأمین بخش و مسائل امنیتی و سایر دستگاههای اجرائی و محلی، هماهنگی در حفظ و آمادگی ارگان های انتظامی.

5 ـ پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی بخش و تعیین و تدوین اولویت ها در چار چوب وظایف قانونی آن ها

6ـ فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ،مصوبات مراجع قانونی،دستور العمل ها و ابلاغیه های شورای تأمین شهرستان

7ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه استحفاظی بخش

8ـ پیشگیری و مقابله با مشكلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاكی و پیگیری به منظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوبات ابلاغی.

9 ـ بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی (زمینی، هوایی، دریایی ) بخش به مسئولین مافوق.

10ـ پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، كالا و ارز در حوزه استحفاظی بخش

11- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان در بخش.

12- فراهم آوردن موجبات تشكیل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم بخش در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه های اجرائی.

13ـ تشكیل و هدایت شوراهای بخش و روستاها و پیگیری مصوبات متخده شوراهای مذكور طبق قوانین و مقررات مربوطه.

14ـ ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب وظایف بخشدار با هماهنگی مسئولین مافوق..

15- نظارت برهمه پرسی و كلیه انتخاباتی كه به موجب قانون برگزار می گرددو اختیارات تفویضی.

16- همكاری و هماهنگی با مسئولین تقسیمات كشوری.

17ـ نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت و احوال.

18ـ ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط و نظارت بر فعالیت آن ها در حوزه استحفاظی بخش.

19- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش همگانی بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات بر اساس دستورالعمل های صادره و قوانین و مقرارات مربوطه.

20- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی در بخش.

21- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی در حوزه استحفاظی.

22- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی در حوز استحفاظی.

23- اتخاذ تدابیر و پیشنهاد لازم و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله ...

24- همكاری با امور ایثارگران و ارتباط با خانواده های معظم شهداء.

25- ارزشیابی عملكرد مسئولین بخش براساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح.

26ـ فراهم آوردن زمینه های همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولت، سازمان های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در بخش.

27- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی در بخش و گزارش مستمر به مسئولین مافوق و تذكر به مسئولین اجرایی و یا اعلام به مسئولین مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.

28- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود بخش.

29- شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های بخش و تصمیم گیری و هماهنگی در چارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی، استانی و شهرستان.

30- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت های اقتصادی و خدماتی در محدوده بخش و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای.

31- تلاش در جهت كسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده بخش و همكاری با دستگاههای ذیربط علی الخصوص شهرداری، دهیاری و شوراهای اسلامی بخش و روستا.

32- هدایت و هماهنگی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت های تولید و عمرانی.

33- اجرای سایر وظایفی كه در بخش از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده بخشدار محول می گردد.

34ـ بخشدار به پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار با حكم وزیر كشور منصوب می گردند.

35ـ عزل بخشدار به پیشنهاد فرماندار، تأیید استاندار و حكم وزیر كشور انجام می شود در صورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مورادی كه مانع از انجام وظایف بخشدار گردد سرپرست بخشداری موقتاً از سوی استاندار تعیین می شود. فرماندار موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه بخشدار جدید را به استاندار پیشنهاد نماید.

36 ـ كلیه رؤسای ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع بخشدار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

37ـ عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات بخش توسط مقام های مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع بخشدار صورت می گیرد.

38ـ كلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرائی در بخش موظفند عدم حضور خود را به اطلاع بخشدار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

39ـ در مواردی كه بخشدار حضور رئیس اداره ای را در بخش در زمان معین ضروری بدانند رئیس اداره مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت حضور یابد.

40 ـ بخشدار می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرائی بخش كه به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آنها و با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرائی نمایند.

41ـ واحدهای قضائی در بخش درخصوص مسائلی كه به نحوی با آرامش و امنیت عمومی بخش مرتبط است همكاری لازم را با بخشدار معمول دارند.

42ـ كلیه دستگاههای اجرائی در بخش موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه بخشداران از مأموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند.

كلیه شوراها، ستادها و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در بخش طبق قوانین و مقررات تشكیل می گردد زیر نظر بخشدار فعالیت خواهند نمود

43ـ واحدهای اجرائی بخش موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به بخشداران می باشند. بخشداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای مربوطه گزارش امور مربوطه را دریافت نمایند.مطالب پیشین

» متن پیام نوروزی رییس جمهوری در آغاز سال ۱۳۹۴
» متن پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۴
» کاشت بیش از 1600 اصله نهال در بخش نوسود به مناسبت روز درختکاری
» آقای منصور وهابی به سمت رئیس آموزش و پرورش منطقه نوسود منصوب شد
» مراسم با شکوه راهپیمایی 22 بهمن در شهرهای نوسود و نودشه
» مشروحی از سخنان دکترمنوچهری در جمع نمازگزاران شهرنودشه
» امام جمعه شهر نودشه مطالبات مردم این شهر را از نماینده اورامانات بیان کرد
» مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه:مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید ایجاد آرامش در جامعه است
» فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد
» معاون استاندار کرمانشاه:اعتیاد زاییده توسعه نیافتگی و بد توسعه یافتگی جوامع است
» معاون استاندار کرمانشاه: سیاست دولت بر توسعه مشارکتهای مردمی در همه سطوح است
» ارتحال عالم ربانی ، حضرت آیت الله مهدوی کنی تسلیت باد
» 25 مهرماه سالروز سفر تاریخی و به یاد ماندنی رهبر معظم انقلاب (مد) به شهرستان پاوه مبارکباد
» اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش نوسود برگزار شد
» مصطفایی:در ساخت وسازها رعایت ضوابط و اصول فنی مورد توجه قرار گیرد.
» بازدید نمایشگاه كانون پرورشی فکری کودکان شهر نوسود به مناسبت هفته ملی کودک
» دیدار با فرماندهان و نیروهای مرزبانی و کلانتریهای نوسود ونودشه و تبریک هفته نیروی انتظامی
» هفته نیروی انتظامی گرامی باد
» عید سعید قربان مبارک باد
» نواخته شدن زنگ آغاز سرشماری عمومی کشاورزی منطقه نوسود به صورت نمادین در دبستان امام محمد غزالی شهر نوسود

» لیست کامل مطالب ارسالی


معرفی سایت


بسمه تعالی

وب سایت بخشداری نوسود ورود
همه شما بزرگواران را به دنیای
مجازی گرامی میدارد.جستجو

 

     

پیوند ها

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
پورتال وزارت کشور
پورتال استانداری کرمانشاه
زیرو پورتال فرمانداری شهرستان پاوه
پایگاه اینترنتی امام جمعه پاوه
شورای اسلامی شهر نودشه
استان پنجم
خبرگزاری مهر
خبرگزاری فارس
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
واحد مرکزی خبر
جهان نیوز
خبر آنلاین
تابناک
خبرساز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری نودشه
دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی دکتر منوچهری

صفحه اصلی |  تماس با ما |  اضافه به علاقه مندی ها | ذخیره صفحه | طراح قالب


Copyright © 2012 by bakhshdari-nawsud.ir
Designed By : hawli.mihanblog.com